Голф Шампионат на Pravets Golf Club Championship & 10 години от откриването на клуба

СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ НА ДЕНЯ:

10% от членство в клуба

10% от голф комплект клъбове

10 % от ръкавици и топки

10% от пакет „Зелена карта“

15 % от голф чанти

До 20 % от избрана Callaway екипировка

20 % от голф обучение