Предстоящи промени в Голф правилника 2019

Както вече ви е известно, от 1 януари 2019 ще бъдат въведени нови правила в голф играта. Ето и някои основни такива:

Правило № 10:  Когато случайно ударите топката два пъти, ударът се брои за един, а не за два, както досега

Правило № 13: При докосване на флага на грийна отпада правилото за 2 наказателни удара

Правило № 14: Пускането на топката вече ще се осъществява от височината на коленете, не от височина на раменете, както досега

Правило № 15: Свободните препядствия (камъни, клонки и др.) в бункер или препядствие, могат да бъдат премахнати без наказателен удар

Правило № 18: Допостимото време за търсене на топката се намалява от 5 на 3 минути