« ‹

› » 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2
Black Friday Series Pravets Golf Club

3
Callaway Pravets Open Championship Pravets Golf Club

4

5

6

7

8

9
Black Friday Series Pravets Golf Club

10

11
Deloitte Golf Challenge Pravets Golf Club

12

13

14

15

16
Black Friday Series Pravets Golf Club

17

18
Deloitte Golf Challenge Pravets Golf Club

19

20

21
Domaine Boyar Wednesday Series Pravets Golf Club

22

23
Black Friday Series Pravets Golf Club

24
Mtel Golf Masters Pravets Golf Club

25

26

27

28

29

30
Bulgaria vs. Romania Friendly Championship Pravets Golf Club

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 « ‹› » 

All dates are subject to change

Black Friday Series

View event

and and and and and and and and and and and and and and and and and and
Pravets Golf Club

Deloitte Golf Challenge

View event

and and and and and and and and
Pravets Golf Club

THE ZHELEV FAMILY & FAMILY BUSINESS NETWORK – BULGARIA

View event

Pravets Golf Club

Domaine Boyar Wednesday Series

View event

and and and and and and and and
Pravets Golf Club